úterý 5. června 2018

Kontrolní práce z jazyka českého

6.6.2018 píšeme kontrolní práci z češtiny.
Okruhy otázek: druhy zájmen, druhy číslovek, rod, číslo, pád, druh přídavných jmen,základní skladební dvojice,nevyjádřený podmět, slovní druhy, psaní ě-je,s-z,vz-vs, n-nn,c-ts
Součástí práce je diktát.

Žádné komentáře:

Okomentovat