středa 17. ledna 2018

Čtvrtletní práce z českého jazyka

Ve čtvrtek 18.1. 2018 budeme psát kontrolní práci z češtiny.

Předložky, předpony, s,z,
Doplňování ě, je, ně, zdvojené souhlásky
Vyznačení stavby slova - kořen slova, předpona, přípona, koncovka
Slovotvorný rozbor - slovo základové, slovotvorný základ
Slova příbuzná, slovní kořen
Diktát


Žádné komentáře:

Okomentovat