čtvrtek 1. září 2016

Důležité informace

Mléčné svačinky budeme odebírat od 12.9. - pondělí 9,- Kč , středa 10,-Kč
Cena v září - 47,-Kč

Organizace prvních školních dnů - pondělí 5.9. první dvě vyuč. hodiny s třídním učitelem, od třetí hodiny probíhá výuka podle rozvrhu hodin.

Žáci dostali zápisový lístek, prosím o jeho vyplnění a zpětné přinesení.

Cvičební úbor, cvičky, přezůvky, ručník , hrníček  dětem podepište nebo označte !

Potřeby pro výtvarnou výchovu  budeme ukládat do krabic - žáci přinesou 20,- Kč nebo si obstarají vlastní plastovou či papírovou krabici.

Od září 2016 budou mít žáci z důvodu lepšího zabezpečení školy čip na otevírání dveří.. Za čip zaplatíte 100,-Kč.
Čip na oběd bude i nadále platit pro výdej obědů.

Sběr PET lahví a baterek proběhne i v tomto šk. roce, nebudeme vyhodnocovat nejlepší sběrače, ale odměníme vylosované sběrače.

Kroužky, za které budete platit :
Výuka hry na klavír - zápis proběhne 7. 9. ve 13 hodin v 5. třídě.
Atletika - bude od září ve čtvrtek 13.40 - 14,40 hod. ( p. uč. Kopcová) Cena 250,- Kč za pololetí.
Keramika od října , 100,-Kč měsíčně a náklady na materiál 100,-Kč
Green English - čtvrtek  100,-Kč měsíčně
Hra na flétnu - 100,-Kč měsíčně ,pondělí 13,30 - 14,00 hod.


Neplacené projekty a kluby:
Ekokroužek - pondělí 7,00 - 7,45 hod.
Čtenářský klub - pondělí od 12.9. 13,00- 14,30 hod. .Pro přihlášené je povinná účast.
Florbal - středa, sudý týden  7,00- 7,45 hod.

Žádné komentáře:

Okomentovat